Hoofdvroedkundige

Bedrijf

Met onze focus op vriendelijkheid, vorming, veiligheid en verhuis wordt in AZ Zeno dagelijks gewerkt aan een vernieuwende en verbeterde zorg.

Wij rekenen hiervoor op de loyauteit, het enthousiasme en de professionaliteit van 850 personeelsleden en 95 artsen. 

Vanop onze drie campussen (Knokke-Heist, Blankenberge en Maldegem) bieden we een warme, patiëntvriendelijke zorg en bouwen we volop aan een technologisch sterk uitgerust nieuwbouwziekenhuis in Knokke-Heist. De verhuis naar dit nieuwe gebouw is gepland in maart 2018.

Wij behaalden het NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel dat de kwaliteit en veiligheid van onze zorg aantoont. 

Word jij onze nieuwe vriendelijke collega?

Functiebeschrijving

Functieomschrijving
 

 1. Je bent  verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en superviseren van de eenheid  en je bent verantwoordelijk voor de  dagelijkse leiding van de zorgeenheid bestaande uit verloskwartier,postpartum,polikliniek en neonatologie.Hier dient bijzondere aandacht gegeven te worden aan:
  • noodzakelijke patiëntencontacten, om op die manier de patiënt te kunnen opvangen en te informeren bij vragen,problemen en klachten;
  • gezondheidsopvoeding en zelfzorg van de patiënt;
  • noodzakelijke contacten met familie,artsen,medewerkers van paramedische disciplines, …
 2. Is verantwoordelijk voor het aanwenden van de materiële middelen om de patiëntenzorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen:
  • staat ervoor in dat medewerkers gebruiksgoederen en ruimten doelmatig en economisch benutten;
  • verleent advies bij de aanschaf van nieuwe materialen.
 3. Is in staat instrumenten voor kwaliteitsbewaking te hanteren in functie van het algemeen beleid en de eigen doelstellingen, en is eveneens in staat registraties ten behoeve van ministeries, het ziekenhuis, het departement of de zorgeenheid deskundig en correct af te leveren.
 4. Kan een team (vroedkundigen, paramedici, …) leiding geven, coachen, controleren, enthousiasmeren, … en neemt hierbij een voorbeeldrol op.
 5. Is in staat zijn/haar medewerkers te evalueren (evaluatiegesprekken) en op te volgen aan de hand van functioneringsgesprekken.
 6. Organiseert systematische overlegmomenten en waar nodig extra overlegmomenten in functie van de vraag. Is in staat in overleg oplossingen of compromissen aan te reiken.
 7. Zorgt voor een evenwichtige spreiding van zijn/haar personeel door effectieve werkregeling, werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling, rekening houdend met de zorgbehoefte.
 8. Staat in voor opvang, introductie en begeleiding van nieuwe medewerkers en studenten. Neemt zo actief deel aan de positieve beeldvorming met betrekking tot vroedkundige
  ( verpleegkunde)  als knelpuntberoep. Ondersteunt, adviseert en coacht de mentoren en de meters/peters van de zorgeenheid.
 9. Moedigt zijn/haar medewerkers aan tot continue bijscholing.
 10. Doet ten allen tijde melding van incidenten (directie, VIM-registratie) die de patiënten- en medewerkersveiligheid in het gedrang kunnen brengen.
 11. Houdt bij de uitoefening van zijn/haar beroep rekening met de in het ziekenhuis opgestelde en geldende procedures, protocollen, staand orders,… . Neemt hierbij een cruciale voorbeeldrol op en organiseert ten gepaste tijde formele en informele kwaliteitstoetsingen.
 12. Maakt deel uit van en werkt actief mee in een team van hoofdverpleegkundigen, zorgmanagers en stafmedewerkers en levert zo een positieve bijdrage aan het denkproces rond de organisatie en het beheer van AZ Zeno vzw.
 13. Neemt deel aan relevante overlegmomenten.
 14. Rapporteert op regelmatige en gestructureerde wijze aan de zorgdirectie en de zorgmanager.

Profiel

 • Bachelor en/of Master vroedkunde
 • Bijkomende nuttige opleidingen/specialisaties kunnen een voordeel zijn
 • Indien je een kaderopleiding hebt gevolgd of bereid bent om deze te volgen, is dit een absoluut pluspunt.
 • Je kan terugblikken op een practische ervaring van minimaal 5 jaar als vroedkundige,bij voorkeur binnen verschillende settings.
 • Je kan ondersteunend leiding geven; hierbij kan u mensen motiveren,ondersteunenen begeleiden om de gewenste resultaten te bereiken.Ervaring hierin vormt een pluspunt.
 • Je bent steeds bereid tot relevante bijscholing
 • Je hebt een positief (kritische) ingesteldheid
 • Je bent multidisciplinair ingesteld
 • Je beschikt over een flexibele,constructieve en communincatieve basishouding met zin voor diplomatie
 • Je zet het team centraal en werkt mee aan een positieve teamgeest
 • Je werkt vlot met PC en bijhorende applicaties

Wij bieden

          Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.   

 • Je kan wonen en werken in de mooie en bruisende kustregio. Wij verhuizen binnenkort naar hét nieuwbouwziekenhuis van de toekomst in een unieke  groene omgeving
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst
 • Interessant tarief voor maaltijden in ons personeelsrestaurant
 • Talrijke personeelsincentives
 • Verloning volgens de officiele ziekenhuisbarema’s met overname van anciënniteit
 • Mogelijkheid tot permanente vorming en bijscholing
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding heen-en weer
 • 24 verlofdagen en 12 recuperatiedagen op basis van je tewerkstellingsbreuk (volgens wettelijke bepalingen)

Contact

Interesse? Solliciteer dan snel onderaan deze pagina.

Voor inlichtingen omtrent deze vacature kan je telefonisch terecht bij de personeelsdienst, 050 63 35 10.

Meer algemene info over onze instelling vind je op www.azzeno.be.

Bijlage
Klik hier om te solliciteren! Verstuur de vacature naar een kennis!